QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI SHBET

Shbet cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là điều quan trọng đối với bạn và chúng tôi tôn trọng điều đó.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Shbet quy định cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Và chính sách này cũng giải thích các lựa chọn bạn có về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin đó.

Quyền riêng tư tại Shbet
Quyền riêng tư tại Shbet

Các biện pháp bảo mật

Shbet áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp. Nhằm để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

  • Mã hóa dữ liệu
  • Tường lửa
  • Giám sát truy cập
  • Kiểm soát truy cập

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Cũng như yêu cầu chuyển dữ liệu của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của Shbet. Hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Kết luận

Shbet cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể kiểm soát việc sử dụng thông tin đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *